سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز خدمات حوزه علمیه خراسان 
مسئول بخش نرم‌افزار 
1385/02/16 
1389/08/30 
توزیع نرم‌افزارهای اصلی و قانونی 
همکاری 
مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان 
مشاوره پژوهشی 
1390/01/01 
ادامه دارد 
مشاوره ویرایشی به پژوهشگران 
تدریس 
مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان 
مدرس 
1392/11/13 
ادامه دارد 
واحد درسی ادبیات فارسی 
تدریس 
مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، مشهد 
مدرس 
1392/09/21 
1392/10/26 
واحد درسی ویرایش و درست‌نویسی 
تدریس 
مدرسه علمیه گوهرشاد مشهد 
مدرس 
1392/10/14 
1392/10/19 
واحد درسی ویرایش و درست‌نویسی 
تدریس 
‎مدرسه علمیه امام‌صادق(علیه‌السلام)، بجنورد 
مدرس 
1392/09/01 
1392/09/02 
واحد درسی ویرایش و درست‌نویسی 
تدریس 
مؤسسه خدمات مشاوره آستان قدس رضوی 
مدرس 
1392/10/11 
 
درست‌نویسی در فضای مجازی 
تدریس 
مؤسسه فرهنگی هنری شهرآرا (روزنامه شهرآرا) 
مدرس 
1392/04/12 
1392/06/12 
کارگاه ویرایش و درست‌نویسی 
همکاری 
مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان 
مدرس 
1392/11/13 
ادامه دارد 
تدریس واحد درسی ادبیات فارسی 
همکاری 
مدرسه علمیه گوهرشاد 
استاد 
1392/10/14 
1392/10/19 
تدریس واحد درسی ویرایش و درست‌نوسی 
همکاری 
موسسه مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، مشهد 
استاد 
1392/09/21 
1392/10/26 
تدریس واحد درسی ویرایش و درست‌نوسی 
همکاری 
مدرسه علمیه امام‌صادق(علیه‌السلام)، بجنورد 
استاد 
1392/09/01 
1392/09/02 
تدریس واحد درسی ویرایش و درست‌نوسی 
همکاری 
مؤسسه خدمات مشاوره آستان قدس رضوی 
مدرس دوره آموزش‌های تخصصی راهبری فضای مجازی 
1392/10/11 
 
مدرس سرفصل درست‌نویسی در فضای مجازی