دست‌دردست ویراستار؛ نگاهی کوتاه به انجام تا آغاز ویرایش
44 بازدید
محل نشر: ماهنامه انشا و نویسندگی، س۵، ش۳۷، آبان۱۳۹۲
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/08/01
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بارها با دوستانی رودررو شده‌ام که با شنیدن کلمۀ ویرایش، چین‌های پیشانی‌شان برجسته‌تر شده است و سخت به فکر فرو رفته‌اند. گاه از سر اجبار و برای اینکه از قافله عقب نمانده باشند، سری به نشانۀ «می‌دانم یعنی چه» نیز جنبانده‌اند. برخی نیز می‌دانسته‌اند و با نیشخندی، سابقۀ ذهنی منفی خود را بروز داده‌اند. دوستی می‌گوید: «شما چرا گیر می‌دهید؟ وقتی شنونده منظور گوینده را می‌فهمد، چه فرقی می‌کند که از کدام کلمه استفاده کند و چگونه بگوید؟ اصلاً شنونده باید عاقل باشد و اگر گوینده اشتباه کرد و بد گفت، او خود بفهمد.» در این مقاله به چیستی و ضرورت ویرایش پرداخته‌ام. سرفصل‌های مقاله‌ام این‌چنین است: ۱. چرا؟ ۱.۱. زبان ۲.۱. جاده؛ پردست‌انداز یا بی‌دست‌انداز؟ ۲. رهیافت ویرایش ۱.۲. از کجا به کجا؟ ۳. ویراستار ۱.۳. آرمان ویراستار ۲.۳. خط قرمز ۳.۳. ویراستاربودن یا ویراستاری‌کردن ۴. گام‌های ویرایش ۱.۴. ویرایش زبانی ۲.۴. ویرایش صوری ۵. آغاز