دور «خط تیره» را خط بکش!
86 بازدید
محل نشر: ماهنامه انشا و نویسندگی، س۵، ش۳۹، دی۱۳۹۲
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/10/01
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این نوشته به یکی از نشانه‌های سجاوندی پرداخته‌ام: «خط تیره». معتقدم این نشانه با خط فارسی ناسازگار است و بهتر است آن را به کار نبریم. عناوین سرفصل‌های این مقاله این‌چنین است: - کاربردهای رایجِ خط تیره در خط فارسی (۹ کاربرد) - اشکالاتِ خط تیره (۱۵ اشکال) - جانشین‌های «ویراستاران» برای خط تیره (۹ گروه جانشین) - کاربردهای پذیرفته‌شده خط تیره (۳ کاربرد) - نتیجه: در گروه «ویراستاران»، به‌دلایل گفته‌شده در این مقاله، با خط تیره دشمنیم! و در صدهاهزار صفحه‌ای که ویرایش کرده‌ایم، هرگز از خط تیره استفاده نکرده‌ایم. این یعنی می‌شود در متون فارسی، از خط تیره استفاده نکرد.