هنر ارتباط مؤثر
49 بازدید
ناشر: مؤسسه خدمات مشاوره‌ای آستان قدس رضوی
نقش: ویراستار
شابک: 978-600-299-025-9??
سال نشر: 1391
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
اندیشمندان ارتباط را فاکتور رقابتی کلیدی در جوامع بشری و اقتصاد جهانی می‌دانند. در این میان، سازمان‌های مردم‌نهاد و شبکه‌های اجتماعی از حساسیت ویژه‌ای برخوردارند؛ چراکه گسترش فعالیت مفید آن‌ها در بستر جامعه‌ی هدف، به نوع ارتباط و تأثیرشان وابسته است. کتاب هنر ارتباط مؤثر می‌تواند با ارائه‌ی نگاهی دیگر شبکه‌های اجتماعی را برای رسیدن به ارتباطی مؤثر یاری رساند. عصـر کنـونی را عــصر ارتباطات مــی‌نامند. در ایـن هنگــامه‌ کسی موفق‌تر است کـه بتــواند بــه ‌وسیــله‌ی راهــکارهــــای نویـــن، از پیچـیدگی‌ها و تنیدگی‌های ارتبـاطی عبورکند. ایجاد روابطــی صــــحیح که در موفــــقیت کارهای تیمی - تشکلی و دستیابی به اهداف عاملی اســـاسی محــسوب می‌شـود، بر پایــه‌ی شیوه‌ی ارتباطات ما شکل می‌گیرد. سؤال این‌جاســت که چرا و چگونه باید با دیـگران ارتباط برقرار کــــنیم و به ‌منـظور افزایش این ارتباط، چه بایدها و نبایدهایی وجـود دارد. در این اثــــر بر آن شده‌ایم تا به تبییــن و توضیــح این مهم بپردازیم. گزیده‌ای از متن کتاب: تکلیف‌مداری و رعایت حقوق و حدود در ارتباطات: لازم است مبنای ارتباطات بر اساس تکلیف و وظیفه‌ی انسانی باشد. در این نگاه اگر فردی کاری برای دیگری انجام دهد، دیگر بر سر او منت نمی‌گذارد و توقع تشکر و پاسخ متقابل ندارد. البته رعایت حقوق متقابل و حدود ارتباط از اهمیت بالایی برخوردار است. هرچند این حقوق هیچ وقت نباید به عنوان پایه و اساس ارتباط محسوب شوند؛ چراکه در این حالت افراد با عقل سرد و حسابگری شدید با یکدیگر برخورد می‌کنند. در چنین شرایطی میزان توقعات وانتظارات بالا می‌رود و گذشت، عشق و ایثار کم‌رنگ می‌شود.