آلبوم من ◂ دوره هفتم ویرایش، بنیاد پژوهش‌های اسلامی